Gratis verzending vanaf € 50,00 binnen België bij bestellingen op de webshop.

Op het gebruik van deze website (www.scents.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben gneomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Scents by Cast Media streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuel informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Scents by Cast Media niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Scents by Cast Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Scents by Cast Media en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

Scents by Cast Media garandeert niet dan aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvanst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Scents by Cast Media te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Scents by Cast Media heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of inhoud daarvan. Scents by Cast Media aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor die die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Scents by Cast Media zijn berschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Scents by Cast Media daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Gratis verzending binnen België vanaf €50,00 (inclusief BTW)

Alle prijzen worden inclusief BTW weergegeven.

Levering binnen 10 werkdagen.

Schrijf je in voor de Scents nieuwsbrief.

Ongeldige invoer